Чмель Елена Леонидовна

Адвокат

член Национальной Ассоциации адвокатов Украины

01032, г. Киев, ул.Жилянская 107
офис 23 (2 этаж)
+38(044) 362-29-00
+38(044) 482-07-23
+38(067) 799-48-52
+38(095) 652-61-52
E-mail: info@advocat-kiev.com.ua

НОВОСТИ
12.09.2017

Проезд перекрестков с круговым движением

18.02.2017

1. Истек срок временного разрешения;
2. Суд вынес постановление о лишении водителя прав управления транспортными средствами;
3. Суд не рассмотрел в установленный срок дело об административном правонарушении ;.

Что делать?

10.01.2017

Не відповідність Конституції України деяких статтей Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-XII зі змінами.

25.02.2015

Поняття позовної давності та чи варто йти до суду!


Чи варто йти до суду?

                Сьогодні кожен з нас переживає дуже важкий час. Це неспокійна, напружена і досить складна ситуація в нашій краї. На першому місці у більшості громадян стоять питання пов’язані з життєдіяльністю кожного, так звані нагальні питання: як прокормити сім’ю, зберегти якісь заощадження ( бо виходячи з позиції затягувань поясів, невідомо скільки прийдеться економити), життя немовби завмирає. На якийсь десятий план йде питання про необхідність звернення до суду. Це питання вирішує кожний на свій розсуд.

В розумінні цього хочу повідомити про поняття позовної давності передбачене ЦК України.

Так, відповідно до положень ст.. 257вказаного Кодексу, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Статтею 257 ЦК України закріплено, що тривалість загальної позовна давність встановлюється у три роки. Існує також спеціальна позовна давність тривалістю в один рік що до позовів: про стягнення неустойки (штрафу, пені); про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості; про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності; у зв'язку з недоліками проданого товару; про розірвання договору дарування ; у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти; про оскарження дій виконавця заповіту .

      В статті 261 перелічені випадки початку перебігу позовної давності, а саме:

 

1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

2. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.

3. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.

4. У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

6. За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов'язання.

7. Винятки з правил, встановлених частинами першою та другою цієї статті, можуть бути встановлені законом.

З положення статті 267 вбачається, що заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності.

 Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

На практиці при наявності спливу строку позовної давності всі відповідачі заявляють про її застосування і відмови в позові, бо сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

 Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

                На практиці досить часто стороні відмовляють в позові навіть при його обґрунтованості, бо сплив строк позовної давності і причини, на які посилається сторона суд не визнав поважними. Відповідно до судової практики поважними не є наступні причини : коли сторона не знала про передбачений трьох річний строк позовної давності, у неї не було коштів для звернення до адвоката та сплати судового збору.

                Тому вчасне звернення до суду є гарантією захисту прав громадян.

 
  • +38(044) 362-29-00
  • +38(044) 482-07-23
  • +38(067) 799-48-52
  • +38(095) 652-61-52

01032 г. Киев, ул.Жилянская 107,

офис 23 (2 этаж)

E-mail: info@advocat-kiev.com.ua